1. Kupino.sk
 2. Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Použitie

Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. vytvorila bezplatnú aplikáciu Kupino. Túto službu poskytuje Kupi.cz retail, s.r.o.

Táto stránka slúži pre informovanie návštevníkov o našich zásadách týkajúcich sa možného zberu osobných údajov.

Ak sa rozhodnete používať našu službu, súhlasíte so zberom a používaním informácií podľa týchto zásad. Osobné údaje, ktoré zbierame, sa môžu používať na zaisťovanie informácií a skvalitňovanie našich služieb. Vaše informácie nebudeme používať ani zdieľať s tretími stranami, s výnimkou prípadov opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Podmienky použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Podmienkach používania, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke Kupino, pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov stanovené inak.

Ako môžeme zbierať a používať tieto informácie

Pre skvalitnenie využívania našich služieb, môžeme potrebovať Váš súhlas s poskytovaním určitých osobných údajov. Môžeme uchovávať a používať len tie informácie, ktoré sú spomenuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Aplikácia používa služby tretích strán, ktoré môžu zbierať informácie, slúžiace na Vašu identifikáciu.

Odkaz na zásady ochrany súkromia poskytovateľov služieb tretích strán, používaných aplikáciou:

Dáta protokolu

Radi by sme Vás informovali, že ak kedykoľvek používate našu službu, v prípade chyby v aplikácii zhromažďujeme dáta a informácie (prostredníctvom produktov tretích strán) na Vašom telefóne s názvom Log Data.

Tieto dáta protokolu môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu Vášho zariadenia ("IP"), názov zariadenia, verzia operačného systému, konfigurácia aplikácie pri využívaní našej služby, čas a dátum Vášho používanie služby a ďalšie štatistiky.

Cookies súbory

Cookies sú súbory s malým množstvom dát, ktoré sa bežne používajú ako jedinečné anonymné identifikátory. Cookies sú odosielané do Vášho prehliadača z webov, ktoré navštevujete a sú uložené v internej pamäti Vášho zariadenia.

Táto služba nepoužíva "cookies". Aplikácia však môže používať kód knižnice tretích strán, ktoré používajú "cookies" na zhromažďovanie informácií a skvalitňovanie ich služieb.

Môžete cookies prijať alebo odmietnuť a tak budete vedieť, kedy sa do Vášho zariadenia súbory cookies odosielajú. Ak sa rozhodnete odmietnuť naše cookies súbory, možno nebudete môcť používať niektoré časti tejto služby.

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán z nasledujúcich dôvodov:

 • Pre podporu skvalitňovania našej služby;
 • Poskytovanie služby v našom mene;
 • Vykonávanie služby súvisiacej so službami; alebo
 • Na zhodnotenie kvality našich služieb

Radi by sme informovali používateľov tejto služby, že tretie strany môžu mať prístup k Vašim osobným údajom. Dôvodom je plnenie úloh, ktoré im boli pridelené v našom mene. Tieto informácie nesmú byť tretími stranami zverejnené ani použité na iné účely.

Ochrana

Vážime si Vašu dôveru pri poskytovaní osobných údajov a preto sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ich ochranu. Nezabudnite však, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný a spoľahlivý a nemôžeme teda zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Webstránka

Webovú stránku Kupino prevádzkuje spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. Pre webovú stránku Kupino platí toto vyhlásenie o ochrane súkromia a zbere dát.

Cieľom služby je poskytovať prehľadné informácie spojené s týmto webom (letáky, zľavové akcie, prehľad pobočiek, atď.). Používaním webu Kupino súhlasíte s postupmi popísanými v tomto vyhlásení.

Zber osobných údajov

Nezhromažďujeme o Vás žiadne osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne neposkytnete.

Ak sa rozhodnete používať určité produkty alebo služby dostupné na týchto stránkach, môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých osobných údajov. Medzi ne môže patriť: (a) registrácia účtu na našom webe, (b) účasť v súťažiach sponzorovaných nami alebo jedným z našich partnerov, (c) registrácia špeciálnych ponúk od vybraných tretích strán, (d) poskytnutie Vašej e-mailovej adresy.

Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu byť použité pre komunikáciu v súvislosti s požadovanými službami a produktmi. V budúcnosti môžeme tiež zhromažďovať ďalšie osobné alebo iné ako osobné údaje.

E-mailová komunikácia

Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. Vás môže občas kontaktovať e-mailom s požiadavkou dôležitých oznámení, propagačných ponúk, upozornení, potvrdení, prieskumov alebo iných, všeobecných komunikačných požiadaviek.

Ak si už neželáte dostávať marketingové alebo propagačné materiály e-mailom od spoločnosti Kupi.cz retail, s.r.o., môžete túto komunikáciu deaktivovať na konci e-mailovej správy alebo na adrese [email protected]

Užívateľ webovej stránky Kupino môže požiadať o export údajov v štruktúrovanej podobe. Môžeme vytvoriť export používateľského profilu a ďalších nadväzujúcich osobných údajov (sledovaných letákov, akcií).

Aké údaje môžeme uchovávať:

 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • preferencie týkajúce sa obsahu newslettera

Ako dlho a prečo môžeme uchovávať Vaše údaje:

 • Vaše údaje uchovávame do doby, než zrušíte súhlas s odberom newslettera.
 • Vaše údaje uchovávame z dôvodu skvalitňovania služieb (pozri odsek Automaticky zbierané informácie).
 • Vaše údaje neposkytujeme mimo oblasti Európskeho hospodárskeho priestoru.

Právny základ pre spracovanie dát

 • Newsletter zasielame len na základe Vášho jednoznačného a zdokumentovaného súhlasu.
 • Spracovávame údaje potrebné pre zasielanie newslettera podľa článku 6 odsek 1 písmeno f NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
 • článok 6 (Zákonnosť spracovania) odsek 1. Spracovanie je zákonné, iba ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok a len v zodpovedajúcom rozsahu: písmeno f) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Aké informácie môžeme zdieľať s tretími stranami

Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. neposkytuje, nepredáva ani neprenajíma zákaznícke dáta tretím stranám. Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. Vás môže občas kontaktovať v zastúpení externých obchodných partnerov v súvislosti s jednotlivými ponukami, ktoré by Vás mohli zaujímať. V týchto prípadoch sa Vaše jedinečné osobné údaje (e-mail, meno, adresa, telefónne číslo) neprenesú na tretiu stranu. Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. môže zdieľať dáta s dôveryhodnými partnermi, ktorí pomáhajú vykonávať štatistické analýzy, zasielajú Vám e-maily alebo listy, poskytujú zákaznícku podporu alebo zabezpečujú doručenie. Všetky tieto tretie strany majú zakázané používať Vaše osobné dáta na iné účely, než je poskytnutie objednaných služieb a musia zachovávať dôvernosť Vašich informácií.

Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. môže zverejniť Vaše osobné údaje bez predchádzajúceho upozornenia, ak je to vyžadované zákonom alebo v dobrej viere v presvedčení, že takýto postup je nevyhnutný k: (a) vyhoveniu vyhláškam zákona alebo dodržanie právneho procesu vedeného v mene spoločnosti Kupi.cz retail, s.r.o. alebo webu; (B) k ochrane a obrane práv a majetku; alebo (c) v naliehavých prípadoch na zabezpečenie osobnej bezpečnosti užívateľov webu Kupino alebo verejnosti.

Monitoring správania užívateľov

Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. môže sledovať webové stránky, ktoré používatelia navštevujú v rámci webu Kupino, za účelom zistenia a identifikácie najobľúbenejších služieb. Tieto dáta sú využívané na doručovanie personalizovaného obsahu a inzercie pre Společnost Kupi.cz retail, s.r.o. v rámci webu Kupino pre užívateľov, ktorých správanie naznačuje, že sa zaujímajú o určitú oblasť.

Automaticky zbierané informácie

Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. môže automaticky zhromažďovať informácie o hardwari a softvéri Vášho počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať: Vašu IP adresu, typ prehliadača, domény, časy prístupu a adresy referenčných webových stránok. Tieto informácie sú využívané k prevádzke služby, k udržiavaniu jej kvality a na poskytovanie všeobecných štatistík o využívaní webu Kupino.

Použitie cookies

Kupino web môže použiť "cookies", aby sa zameral na Vaše online skúsenosti. Súbor cookies je textový súbor, ktorý je uložený na pevnom disku webovým serverom. Cookies nemožno použiť na spustenie programov alebo prenosu vírusov do Vášho počítača. Súbory cookies sú Vám jasne priradené a možno ich čítať len webovým serverom v doméne, ktorý Vám cookies vydal.

Jedným z primárnych účelov cookies je poskytnúť pohodlnú funkciu, ktorá Vám ušetrí čas. Účelom cookies je informovať webový server, že ste sa vrátili na konkrétnu stránku.

Ak si prispôsobíte webové stránky Kupino, alebo sa u nás registrujete k odberu služieb, cookies pomôže na portáli inicializovať tieto špecifické nastavenia pri Vašej ďalšej návšteve. To zjednodušuje proces zaznamenávania Vašich osobných údajov, ako sú fakturačné adresy, dodacie adresy, atď.

Keď sa vrátite na rovnakú webovú adresu Kupino, môžete opätovne pristupovať k skôr poskytnutým informáciám, (ktoré ste v minulosti zadali), aby ste mohli lepšie využívať všetky dostupné funkcie Kupino.

Máte možnosť prijať alebo odmietnuť cookies. Väčšina webových prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma, ale obvykle môžete upraviť nastavenia svojho prehliadača tak, aby boli súbory cookies odmietnuté. V prípade, že cookies zakážete, môžete mať problémy s plným využitím interaktívnych služieb webových stránok Kupino alebo iných stránok.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. chráni Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zneužitím alebo zverejnením a za týmto účelom používa nasledujúce metódy:

 • Protokol SSL

Ak sú osobné informácie prenášané na iné webové stránky, sú chránené pomocou šifrovania, ako je napríklad protokol SSL (Secure Sockets Layer).

Usilujeme sa o prijatie príslušných bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom alebo ich zmene.

Bohužiaľ nie je možné zaistiť 100% prenos dát cez internet alebo akúkoľvek bezdrôtovú sieť. V dôsledku toho, aj keď sa snažíme chrániť Vaše osobné údaje, beriete na vedomie, že: (a) existujú určité obmedzenia bezpečnosti a súkromia súvisiace s používaním internetu, ktoré sú mimo nášho dosahu a (b) bezpečnosť, integrita a súkromie všetkých informácií a dát vymenených medzi Vami a nami prostredníctvom tohto webu nemôžu byť zaručené.

Odkazy na iné stránky

Webová stránka Kupino môže obsahovať odkazy na iné weby. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na tento web. Tieto externé weby nie sú prevádzkované nami, preto Vám dôrazne odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov tretích strán webových stránok.

Nemáme žiadnu kontrolu nad webmi tretích strán a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky iných webov alebo služieb tretích strán.

Súkromie detí

Tieto služby nie sú odporúčané pre osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. V prípade, že zistíme, že nám dieťa mladšie ako 13 rokov poskytuje osobné údaje, okamžite ich z našich serverov odstránime. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a viete, že Vaše dieťa nám poskytuje osobné údaje, kontaktujte nás, aby sme mohli vykonať potrebné opatrenia.

Zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

Môžeme čas od času aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame preto pravidelne kontrolovať túto stránku, či neobsahuje nejaké zmeny. Budeme Vás informovať o všetkých zmenách zverejnením nových Pravidiel ochrany osobných údajov na tejto stránke. Tieto zmeny sú účinné okamžite po ich zverejnení na tejto stránke.

Kontaktné informácie

Spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. uvíta akékoľvek Vaše otázky alebo komentáre týkajúce sa tohto vyhlásenia o bezpečnosti osobných údajov. Ak si myslíte, že spoločnosť Kupi.cz retail, s.r.o. nedodržiava tieto pravidlá, kontaktujte nás, prosíme, na adrese:

Kupi.cz retail, s.r.o.
Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha
Česká Republika
E-mailová adresa: [email protected]

Platné od 22. júla 2020